ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ!
700,00

*Προσφορά για δύο άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο του ΑποφασίΖω.

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ!
600,00

*Προσφορά για δύο άτομα που δεν έχουν παρακολουθήσει σεμινάριο του ΑποφασίΖω.

350,00

*Προσφορά για όποιον έχει παρακολουθήσει οποιοδήποτε σεμινάριο του ΑποφασίΖω.

300,00

*Προσφορά για όποιον έχει παρακολουθήσει οποιοδήποτε σεμινάριο του ΑποφασίΖω.

350,00

*Προσφορά για όποιον έχει παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο.

300,00

*Προσφορά για όποιον έχει παρακολουθήσει το συγκεκριμένο σεμινάριο.

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ!
350,00

*Προσφορά για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάριο του ΑποφασίΖω.

ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ!
300,00

*Προσφορά για όποιον δεν έχει παρακολουθήσει σεμινάριο του ΑποφασίΖω.